فاطمه سلیمی گفت: برگزاری نمایشگاه فرصت‌های اقتصادی ایران در تاجیکستان و حضور هیئتی از مدیران شهری و استانی در این نمایشگاه را می‎توان جلوه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات رئیس جمهور ایران دانست.

او گفت: شرکت‌های مختلفی در نمایشگاه تاجیکستان حضور دارند و برپایی این نمایشگاه به مدیریت شهرداری مشهد، فرصتی برای رونق اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی و اقدام موثر در چرخه تولید و اقتصاد است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تاجیکستان با کمبود دارو و پزشک مواجه است و شهروندان آن برای رفع نیاز‌های خود در حوزه سلامت به کشور‌های دیگر سفر می‌کنند، در این شرایط با توجه به اینکه ایران قرابت فرهنگی با تاجیکستان دارد، بایستی در حوزه «گردشگری سلامت» نیز فعال شود که شهرداری مشهد آمادگی بهره‌مندی از این ظرفیت را دارد.

سلیمی گفت: از این رو معاونت اقتصادی شهرداری مشهد بسته سرمایه گذاری در نظر گرفته است تا تعاملی میان صنعتگران، پیمانکاران و تجار تاجیک در ایران فراهم آورد؛ حضور اعضای شورای اسلامی شهر در این نمایشگاه به عنوان نهاد سیاست‌گذار، نقش آفرین بوده و در روابط میان مشهد و دوشنبه اثرگذار است.

به گفته از ظرفیت زنان بازرگان در چنین فرصت‌های بین المللی بهره خواهیم گرفت تا بدین واسطه رونق اقتصادی بانوان مشهد نیز مهیا گردد.