رییس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت گفت: سفر گردشگران سلامت در سال گذشته به ایران به دلیل کرونا کاهش داشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سعید هاشم زاده رییس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به آخرین وضعیت پذیرش بیماران بین المللی در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت پذیرش بیماران بین المللی به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور مانند دوران قبل از شیوع این همه گیری نیست و به علت بسته بودن مرزها گردشگران سلامت کمتری به ایران جهت مداوا مراجعه کرده اند.

او ادامه داد: در سه ماهه اول امسال به دلیل اوج شیوع کرونا  بیماری کرونا تنها ۷۶ هزار و ۷۰۰ بیمار بین المللی جهت انجام کارهای درمانی و عمل های جراحی وارد کشور شده اند.

رییس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت بیان کرد: عمده بیماران بین المللی ما از کشورهای افغانستان و عراق هستند. براساس آمار موجود ۲۶ هزار نفر از مردم افغانستان و عراق مقیم ایران تحت عنوان بیماران بین المللی در بیمارستان های مورد تایید وزارت بهداشت و مراکز جراحی محدود خدمات درمانی را دریافت کرده اند.