دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری برای توسعه گردشگری سلامت تفاهم نامه همکاری امضا کردند

دکتر زهرا لری گوئینی مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری برای توسعه پایدار گردشگری سلامت تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

او افزود: این تفاهم نامه متناسب با نیازسنجی فعالیت‌های مشترک آموزشی، پژوهشی و فناوری و نرم افزاری برای فراهم آوری زیر ساخت‌های مورد نیاز توسعه پایدار گردشگری سلامت امضا شد.

گوئینی با بیان اینکه، شبکه بهداشت و درمان در چهار حوزه بهداشت، اورژانس پیش بیمارستانی، درمان بازتوانی و مددکاری فعالیت می‌کند، افزود: ایران در بخش بهداشت و مراقبت جزو کشور‌های اول دنیا در ارائه خدمات محسوب می‌شود و شبکه بهداشت در تمامی نقاط کشور حتی مناطق سخت گذر و عشایری نیز در دسترس مردم و با کمترین هزینه پرداختی توسط دریافت‌کننده خدمات قرار دارد.

او گفت: در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی و درمان نیز در چندین سال اخیر به‌علت افزایش تجهیزات و نیروی انسانی در رده کشور‌های پیشرفته دنیا قرار داریم.

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، به ضعف در فیزیک ساختمانی و نبود تکریم بین ارائه‌دهنده خدمت و ارباب رجوع اشاره کرد و افزود: در بسیاری از کشور‌های پیشرفته بخشی از خدمات توسط آژانس‌ها و بصورت موازی با خدمات درمانی انجام می‌شود و همین امر موجب افزایش رضایت دریافت کنندگان خدمات می‌شود.

گوئینی با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران پس از اتمام فرآیند درمان نیازمند دریافت خدمات در حوزه بازتوانی و مددکاری هستند و هیچ ارگانی مسئولیت این مهم را بر عهده نگرفته است گفت: با برنامه ریزی و همکاری دو جانبه بین دو مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و ادره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان می‌توان برای توسعه پایدار گردشگری سلامت گام‌های موثر برداشت.