مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت از توسعه گردشگری سلامت طب ایرانی و جذب توریست در این حوزه به عنوان یکی از سیاست‌های مهم این دفتر یاد کرد و گفت: یکی از جاذبه‌های این نوع گردشگری، بحث ماساژ ایرانی است.