دهکده های اقامتی


مجموعه‌های اقامتی در کنار مجموعه‌های تفریحی – گردشگری و تجاری، برای تکمیل بسته خدمات ارائه شده در دهکده سبز سلامت ایجاد شده است.