صنعت توریسم و مسافرت آمریکا امسال به علت شیوع ویروس کرونا تا ۲۴ میلیارد دلار از درآمد خود را از دست خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، طبق داده‌های «توریسم اکانومیکس» که اولین بار به روئیت سی‌ان‌بی‌سی رسیده است، صنعت توریسم و مسافرت آمریکا امسال به علت شیوع ویروس کرونا تا ۲۴ میلیارد دلار از درآمد خود را از دست خواهد داد.

این ۷ برابر مقداری است که این صنعت در طول شیوع ویروس سارس در ۲۰۰۳ از دست داد.

این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد تنها ظرف ۱ سال ۸.۲ میلیون نفر از تعداد گردشگران کاسته خواهد شد. این میزان حتی از کاهش ۷.۷ میلیون نفری گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲، به دنبال حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر هم بیشتر است.